Aniosrub 85 NPC
El ovalama için Hidroalkolik El Antiseptiği

Kullanım Alanları

Ovalama tekniğiyle hijyenik ve cerrahi el antisepsisi uygulamaları Hijyenik el antisepsisi uygulanması gereken durumlar: Eldivenlerin çıkarılmasından sonra; işe başlamadan önce ve sonra; günlük aktivitelerde, otelcilik (yemek, temizlik vs.) hizmetlerinde; bütünlüğü bozulmamış sağlıklı cilt ile temas içeren uygulamalar öncesi ve sonrası; izolasyon uygulanan hasta ile temastan sonra; invaziv girişim uygulamalarından önce (Periferik IV katater, üriner katater ve bunlara benzer girişimlerde); enfekte hastayla veya çevresindeki ekipmanlara temastan sonra; hastalar arasında herhangi bir kontaminasyon oluşabilecek işlemler sonrasında; koruyucu amaçlı izole edilmiş hastayla temas öncesi; lomber ponksiyon, parasentez, eklem içi sıvı drenaj vb. işlemlerden önce; damar içi kataterler, plevral drenaj, implant vb. uygulama bölgelerinin bakımı öncesi; aynı hastanın farklı bölgelerinde yapılacak olan uygulamalarda oluşabilecek kontaminasyonu önlemek için uygulama öncesi ve sonrası.

Avantajları

GÜVENLİK • Tek kullanımlık, kilitli ve doz pompalı ambalajı ile güvenli kullanım sağlar. ETKİNLİK • Geniş anti mikrobiyal etkinlik : bakteri, maya, küf ve virüslere karşı etkilidir. • Hijyenik Kullanım: 3ml /30 saniye • Cerrahi Kullanım: 2x3ml / 2x45 saniye • Hidroalkolik solüsyon su ile kullanılmaz. KOLAYLIK • Gereksiz tüketimi önlemek ve pratik kullanım için her şişede doz pompası takılıdır

Mikrobiyolojik Özellikleri

Hijyenik Uygulama: Cerrahi Uygulama: Mycobacterium terrae: (HCV model virüs) (HBV model virüs)

Kimyasal İçerik

Etanol (%70) - (700 mg/g ie 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) Yumuşatıcı ajan Nemlendirici ajan Su

Ambalaj ve Aksesuarlar

75 mL şişe, 1 koli = 20 şişe .............................................Ref. 1837.274 300 mL şişe, 1 koli = 6 şişe...............................................Ref. 1837.366 500 mL pompasız şişe, 1 koli = 12 şişe....................Ref. 1837.110 500 mL şişe, 1 koli = 12 şişe.............................................Ref. 1837.748 1 L şişe, 1 koli = 12 şişe ........................................................Ref. 1837.763 1 L airless şişe, 1 koli = 12 şişe ......................................Ref. 1837.144

Kullanım Öncesi

99/45/EC Avrupa direktif ve eklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Yanıcıdır. Kullanım önerilerine uyulmalıdır. Ürün başka kimyasallarla karıştırılmamalıdır. Kazara yutulması halinde doktora başvurulmalıdır.

Uyarılar

Cerrahi el antisepsisi uygulanması gereken durumlar: Herhangi bir cerrahi, doğumsal ve girişimsel radyoloji işlemleri öncesi Santral veya spinal katater takılması, implant uygulaması, amniosentez, plevral dren yerleştirilmesi vb. uygulamalar.

Resimli Anlatım


Videolu Anlatım